Druk personalizowany

Druk personalizowany

DLACZEGO WARTO WYSYŁAĆ SPERSONALIZOWANE WIADOMOŚCI DO SWOICH KLIENTÓW?

Personalizacja reklamy, listów czy wiadomości to coraz częstsze zjawisko w obszarze działalności komercyjnej. Wiąże się to z coraz większymi oczekiwaniami klientów. Wedle raportu opublikowanego przez Royal Mail nawet trzydzieści sześć procent klientów zainteresowanych jest spersonalizowanymi produktami oraz usługami, a w przedziale wiekowym od 16 do 25 lat czterdzieści procent badanych oświadczyło, że chętniej nabywa dany produkt, kiedy reklama go dotycząca zawiera spersonalizowany druk powitalny.

Druk spersonalizowany to odpowiedź na fundamentalną potrzebę akceptacji i bycia uznanym za wartościowych członków społeczności. W tej konkretnej sytuacji każdy egzemplarz dostosowany jest do konkretnego odbiorcy. Jego zastosowanie jest niezwykle rozległe. Mogą to być zaproszenia z wydrukowanymi imionami i nazwiskami osób zapraszanych, ale też ulotki czy foldery z zaawansowaną personalizacją dzięki której, odbiorca będzie odnosił wrażenie, że są napisane specjalnie dla niego. W sensie technicznym personalizacja może wykorzystywać dane zmienne, przypisane do danego klienta, nadawać klientom indywidualny numer lub kod kreskowy. W każdym przypadku cel jest jednak ten sam. Osoba, która otrzyma od nas taki list powitalny czy też reklamę ze swoim nazwiskiem, ma poczuć większe zaangażowanie nadawcy i tym samym zwielokrotnić szansę na zainteresowanie się danym produktem czy reklamą. Celem personalizacji jest zapewnienie każdemu użytkownikowi szczególnych doświadczeń podczas korzystania z produktu czy czytania reklamy lub listu. Spersonalizowane przedmioty i reklamy wywołują dobre samopoczucie konsumenta, nawet gdy ma on pełną świadomość, że za pomocą tych metod wywiera się na niego wpływ, celem namówienia go do zakupu danego przedmiotu lub skorzystania z usługi. Odwołując się do naturalnej ludzkiej potrzeby zaangażowania, można włączyć klienta w proces projektowania produktów i usług. Z punktu widzenia handlowca i samego biznesu to więc idealny sposób, aby w maksymalnym stopniu pogłębić łączące nas relacje z klientem.