Koszty logistyki e-commerce. Ile kosztuje magazyn Twojego e-sklepu?

Koszty logistyki e-commerce. Ile kosztuje magazyn Twojego e-sklepu?

Liczenie kosztów logistycznych w sklepach internetowych jest nieodłączną częścią efektywnego zarządzania łańcuchem dostaw w e-commerce. W przemyśle, w którym czas dostawy i jakość obsługi klienta mają kluczowe znaczenie, kontrola kosztów logistycznych staje się strategicznym elementem sukcesu. W niniejszym opracowaniu przedstawimy, jak sklepy online mogą skutecznie optymalizować swoje wydatki logistyczne, aby osiągnąć konkurencyjność i zwiększyć zyski.

Zobacz listę elementów, które trzeba uwzględnić, licząc realny koszt obsługi zamówień przez magazyn.

• Personel

 • Wynagrodzenia: Wymaga uwzględnienia płac dla pracowników odpowiedzialnych za różne obszary, takie jak magazynowanie, pakowanie, wysyłka i obsługa klienta. To obejmuje zarówno pensje podstawowe, jak i ewentualne premie czy dodatki.
 • Rekrutacje i wdrożenia: Koszty związane z procesem poszukiwania, rekrutacji oraz szkolenia nowych pracowników, a także wdrożenia ich w specyfikę pracy w magazynie i obsłudze klienta.
 • Urlopy i zwolnienia: Koszty związane z wypłatą wynagrodzenia za czas urlopów oraz zastępstwem w przypadku zwolnień pracowników.
 • Odpowiednie uprawnienia, szkolenia i BHP: Nakłady na zapewnienie odpowiednich szkoleń BHP oraz szkoleń umożliwiających pracownikom uzyskanie niezbędnych uprawnień do wykonywania swoich obowiązków, co może również obejmować koszty certyfikacji.

• Magazynowanie

 • Opłaty związane z utrzymaniem budynku: Koszty związane z opłatami za prąd, ogrzewanie, ubezpieczenie, a także ewentualne koszty remontów czy konserwacji budynku magazynowego.
 • Zakup regałów i audyty: Nakłady na zakup i montaż regałów magazynowych oraz regularne audyty, aby zapewnić bezpieczeństwo i efektywność przechowywania towarów.
 • Wózki i urządzenia: Koszty zakupu, serwisu i konserwacji wózków widłowych, paleciaków oraz innych urządzeń niezbędnych do przemieszczania towarów w magazynie.

• Systemy informatyczne

 • Zakup, wdrożenie i utrzymanie systemu WMS: Nakłady na zakup, wdrożenie i konfigurację systemu do zarządzania magazynem (Warehouse Management System), a także koszty związane z utrzymaniem, aktualizacjami oraz wsparciem technicznym.
 • Skanery, komputery, drukarki: Koszty zakupu, serwisu i konserwacji urządzeń niezbędnych do identyfikacji, śledzenia i zarządzania towarem w magazynie, takich jak skanery kodów kreskowych, komputery czy drukarki etykiet.

• Opakowania

 • Kartony, foliopaki, taśmy, wypełniacze: Nakłady na zakup różnego rodzaju opakowań niezbędnych do bezpiecznego i efektywnego pakowania towarów przed wysyłką.
 • Regularne zakupy oraz pilnowanie stocku: Koszty regularnych zakupów opakowań oraz monitorowania stanu zapasów, aby zapewnić ich wystarczalność i uniknąć przerw w działalności z powodu braku opakowań.

• Transport

 • Dostawa kurierska w PL i EU: Koszty związane z wysyłką towarów kurierem zarówno na terenie Polski, jak i poza jej granicami, do krajów Unii Europejskiej.
 • Zarządzanie kurierami, umowami, kontakt: Nakłady na zarządzanie relacjami z firmami kurierskimi, negocjowanie umów, monitorowanie jakości usług oraz rozwiązywanie ewentualnych problemów czy reklamacji.
 • Spedycja – dostawy do magazynu: Koszty związane z organizacją transportu towarów z dostawców do magazynu, w tym wynagrodzenia dla osób odpowiedzialnych za zarządzanie transportem oraz opłaty za usługi spedycyjne.
 • Import towarów – cła i podatki: Nakłady na opłaty celne, podatki oraz inne koszty związane z importem towarów spoza Unii Europejskiej.
 • Organizacja transportów: Koszty związane z planowaniem, koordynacją i monitorowaniem transportu towarów, w tym także ewentualne koszty związane z logistyką odwrotną (np. zwroty).

• Zarządzanie zapasami produktów

 • Koszty utrzymania odpowiedniego poziomu zapasów: Nakłady na zakupy towarów, aby utrzymać odpowiedni poziom zapasów, który pozwoli na sprawną realizację zamówień klientów, minimalizując jednocześnie ryzyko niedoborów.
 • Potencjalne straty z tytułu przestarzałych lub zepsutych produktów: Koszty związane z utrzymaniem produktów na magazynie, które mogą stać się przestarzałe, zepsuć się lub stracić na wartości, oraz ewentualne straty związane z ich utylizacją lub sprzedażą po niższej cenie.

• Ubezpieczenia

 • Towarów: Koszty związane z ubezpieczeniem towarów przechowywanych w magazynie przed ryzykiem kradzieży, uszkodzeń czy utraty.
 • Pracowników: Nakłady na ubezpieczenia pracowników, które mogą obejmować ubezpieczenia zdrowotne, na życie czy od nieszczęśliwych wypadków.
 • Sprzętu: Koszty ubezpieczenia urządzeń, maszyn i innego wyposażenia magazynowego przed ewentualnymi awariami, uszkodzeniami czy kradzieżą.

• Obsługa zwrotów

 • Obsługa i przetwarzanie zwrotów: Nakłady na personel oraz infrastrukturę potrzebną do obsługi procedur związanych ze zwrotami produktów, w tym przyjmowanie zwracanych towarów, sprawdzanie ich stanu, ewentualne naprawy lub rekompletacje oraz aktualizacja danych w systemach informatycznych.
 • Konieczność ponownego pakowania, magazynowania lub przekazywania zwrotów do innych kanałów sprzedaży: Koszty związane z ponownym pakowaniem produktów, przechowywaniem ich na magazynie oraz ewentualnym przekazywaniem do innych kanałów sprzedaży, takich jak outlety czy sklepy z wyprzedażą.

• Technologia i automatyzacja

 • Inwestycje w technologię automatyzacji magazynowej: Nakłady na zakup, instalację i konserwację nowoczesnych rozwiązań technologicznych, takich jak przenośniki, taśmociągi czy systemy sortujące, które mogą zwiększyć efektywność i precyzję procesów magazynowych oraz zmniejszyć potrzebę zaangażowania pracowników.

• Audyt i optymalizacja

 • Koszty regularnych audytów procesów logistycznych: Nakłady na zatrudnienie specjalistów lub wynajęcie zewnętrznych firm do przeprowadzania audytów procesów logistycznych w celu identyfikacji obszarów do optymalizacji, poprawy wydajności i zmniejszenia kosztów operacyjnych.

• Koszty zwrotne

 • Koszty związane z obsługą reklamacji i udzielaniem zwrotów klientom: Nakłady na obsługę klienta w przypadku reklamacji oraz zwrotów produktów, w tym na personel zajmujący się obsługą klienta, ewentualne zwroty pieniędzy lub wystawianie kuponów rabatowych dla klientów.

• Obsługa klienta

 • Wyjaśnianie błędów: Koszty związane z obsługą klienta w przypadku wystąpienia błędów, niejasności lub problemów z zamówieniami, w tym na personel odpowiedzialny za udzielanie klientom informacji oraz rozwiązywanie problemów.
 • Pytania o status zamówienia, reklamacje itp.: Koszty obsługi klienta związane z udzielaniem informacji o statusie zamówienia, śledzeniem przesyłek, obsługą reklamacji, odpowiedziami na zapytania dotyczące produktów czy usług oraz wsparciem klienta w procesie zakupu.

• Monitoring i zabezpieczenia

 • Koszty monitoringu i zabezpieczeń: Nakłady na systemy monitoringu, kamery, czujniki oraz inne środki zabezpieczeń mające na celu ochronę magazynu przed kradzieżami, stratami lub uszkodzeniami, w tym także na personel odpowiedzialny za monitorowanie systemów zabezpieczeń oraz reagowanie na sytuacje alarmowe.

W dzisiejszym świecie elektronicznego handlu, skuteczne zarządzanie kosztami logistycznymi jest kluczowym czynnikiem determinującym sukces biznesu online. Poprzez dokładną analizę kosztów, stosowanie nowoczesnych narzędzi oraz strategii optymalizacyjnych, sklepy internetowe mogą nie tylko zwiększyć swoją rentowność, ale także zbudować trwałe relacje z klientami i zdobyć przewagę konkurencyjną na rynku e-commerce. 

Podsumowanie tych kosztów warto porównać z ofertą usług logistycznych świadczonych przez fulfillment e-Packman. Zapraszamy do kontaktu, pomożemy Ci wygenerować oszczędności nawet 20-30%.